Od poslova koji zahtijevaju fini ispis do tiska u velikim nakladama, naši papiri su najfleksibilniji alat koji jamči najbolje performanse

Pimentirani papir (DNS)

Specijalni bijeli pigmentirani papir za fotokopiranje u boji, digitalni tisak u boji i ispis na kolor laserskim pisačima.

Nepremazani papir (PrePrint)

Papir laser kvalitete, namijenjen za offsetni pred tisak forme dokumenata (memoranduma, obrazaca, računa i sl.) i ispis dokumenata na laserskim i ink-jet pisačima.

Preuzmite kataloge

Tehničke specifikacije

PrePrint Šifra Proizvođač Naziv Format g.m-2 Broj listova
NEPREMAZANI – NAVIGATOR™ PrePrint
A107LG The Navigator Company Navigator A1 LG A1 (841×594) 80 500
A108LG The Navigator Company Navigator RA1 LG RA1 (900×640) 80 500
A108SG The Navigator Company Navigator RA1 SG RA1 (640×900) 80 500
A119 The Navigator Company Navigator RA1 LG RA1 (900×640) 90 250
A119S The Navigator Company Navigator RA1 SG RA1 (640×900) 90 250
A120 The Navigator Company Navigator RA1 LG RA1 (900×640) 100 250
A130 The Navigator Company Navigator RA1 LG RA1 (900×640) 120 250
A106LG The Navigator Company Navigator A2 LG A2 (594×420) 80 500
A109 The Navigator Company Navigator SRA2 SRA2 (450×640) 90 500
A148 The Navigator Company Navigator SRA2 SRA2 (450×640) 160 250
A115 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 80 500
A116 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 90 500
A118 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 100 500
A112 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SG SRA3 (320×450) 120 500
ADI160 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 160 250
ADI250 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 250 250
ADI300 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 300 250
Šifra Proizvođač Naziv Format g.m-2 Broj listova
PREMAZANI – burgo GLOSS
ABG90 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 90 500
ABG100 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 100 500
ABG115 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 115 500
ABG130 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 130 500
ABG150 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 150 500
ABG170 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 170 500
ABG200 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (450×320) 200 250
ABG250 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (450×320) 250 250
ABG300 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (450×320) 300 250
ABG350 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (450×320) 350 125
Šifra Proizvođač Naziv Format g.m-2 Broj listova
PREMAZANI – burgo SILK
ABS90 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 90 500
ABS100 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 100 500
ABS115 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 115 500
ABS130 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 130 500
ABS150 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 150 500
ABS170 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (320×450) 170 500
ABS200 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (450×320) 200 250
ABS250 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (450×320) 250 250
ABS300 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (450×320) 300 250
ABS350 Burgo Group EXP DIGI SILK SRA3 (450×320) 350 125
Šifra Proizvođač Naziv Format Broj listova
SAMOLJEPIVI PAPIRI
VA1 Arconvert SpA Vellum Extra 500 × 700 200
VA2 Arconvert SpA Vellum Extra 450 × 640 200
VA3 Arconvert SpA Coated Offset 500 × 700 200
VA4 Arconvert SpA Coated Offset 450 × 640 200
VA5 Arconvert SpA Cast Coated Offset 500 × 700 200
VA6 Arconvert SpA Cast Coated Offset 450 × 640 200
VA7 Arconvert SpA Coated Gloss 500 × 700 200