Visokokvalitetni offsetni papir za crno-bijeli i kolor tisak, te za offsetni pred tisak posebno prilagođen za offset strojeve

Offsetni papir (eucalyptus)

Papir visoke bjeline i opimalne glatkoće za sve uredske uređaje

Nepremazani papir (PrePrint)

Papir laser kvalitete, namijenjen za offsetni pred tisak forme dokumenata (memoranduma, obrazaca, računa i sl.) i ispis dokumenata na laserskim i ink-jet pisačima.

Samokopirajući (NCR) papir

Visokokvalitetni offsetni papir za crno-bijeli i kolor tisak.

Tehničke specifikacije

eucalyptus Šifra Proizvođač Naziv Format g.m-2 Broj listova
OFFSETNI PAPIR EUCALYPTUS
O10 The Navigator Company Offset 60g 700×1000 B1 (700×1000) 60 500
O30 The Navigator Company Offset 80g 700×1000 B1 (700×1000) 80 250
O32 The Navigator Company Offset 80g 610×860 LG RA1 (610×860) LG 80 500
O33LG The Navigator Company Offset 80g 430×610 RA2 (430×610) LG 80 500
O33SG The Navigator Company Offset 80g 430×610 RA2 (430×610) SG 80 500
O40LG The Navigator Company Offset 90g 700×1000 LG B1 (700×1000) LG 90 250
O41 The Navigator Company Offset 90g 610×860 LG RA1 (610×860) LG 90 500
O72 The Navigator Company Offset 100g 700×1000 B1 (700×1000) 100 250
O73 The Navigator Company Offset 100g 610×860 RA1 (610×860) 100 500
O74 The Navigator Company Offset 100g 610×860 RA1 (610×860) 100 250
O70 The Navigator Company Offset 120g 700×1000 B1 (700×1000) 120 250
O71 The Navigator Company Offset 120g 610×860 RA1 (610×860) 120 250
PrePrint Šifra Proizvođač Naziv Format g.m-2 Broj listova
NEPREMAZANI – NAVIGATOR™ PrePrint
A107LG The Navigator Company Navigator A1 LG A1 (841×594) 80 500
A108LG The Navigator Company Navigator RA1 LG RA1 (900×640) 80 500
A108SG The Navigator Company Navigator RA1 SG RA1 (640×900) 80 500
A119 The Navigator Company Navigator RA1 LG RA1 (900×640) 90 250
A119S The Navigator Company Navigator RA1 SG RA1 (640×900) 90 250
A120 The Navigator Company Navigator RA1 LG RA1 (900×640) 100 250
A130 The Navigator Company Navigator RA1 LG RA1 (900×640) 120 250
A106LG The Navigator Company Navigator A2 LG A2 (594×420) 80 500
A109 The Navigator Company Navigator SRA2 SRA2 (450×640) 90 500
A148 The Navigator Company Navigator SRA2 SRA2 (450×640) 160 250
A115 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 80 500
A116 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 90 500
A118 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 100 500
A112 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SG SRA3 (320×450) 120 500
ADI160 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 160 250
ADI250 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 250 250
ADI300 The Navigator Company Navigator Digital SRA3 SRA3 (320×450) 300 250
NCR Šifra Proizvođač Naziv Format g.m-2 Broj listova
SAMOKOPIRAJUĆI (NCR) PAPIR
N00 Mitsubishi Hi Tech G.M.B.H. NCR CFB, srednji list RA1 (860×610) 500
N10 Mitsubishi Hi Tech G.M.B.H. NCR CB, prvi list RA1 (860×610) 500
N20 Mitsubishi Hi Tech G.M.B.H. NCR CF, zadnji list RA1 (860×610) 500