Šifra Proizvođač Naziv Dimenzije Pakiranje
KUVERTE SA ZRAČNIM JASTUČIĆIMA SACBOLL
D68 Blasetti S.P.A. SACBOLL 709 CD 20 × 22 (16×18) 10
D68B Blasetti S.P.A. SACBOLL 709 CD bijela 20 × 22 (16×18) 10
D67 Blasetti S.P.A. SACBOLL 711 14 × 27 (12×21) 10
D67B Blasetti S.P.A. SACBOLL 711 bijela 14 × 27 (12×21) 10
D61 Blasetti S.P.A. SACBOLL 712 17 × 27 (15×21) 10
D61 Blasetti S.P.A. SACBOLL 712 bijela 17 × 27 (15×21) 10
D62 Blasetti S.P.A. SACBOLL 712 20 × 32 (18×26) 10
D62B Blasetti S.P.A. SACBOLL 712 bijela 20 × 32 (18×26) 10
D63 Blasetti S.P.A. SACBOLL 714 25 × 39 (23×33) 10
D63B Blasetti S.P.A. SACBOLL 714 bijela 25 × 39 (23×33) 10
D64 Blasetti S.P.A. SACBOLL 715 29 × 42 (26×36) 10
D64B Blasetti S.P.A. SACBOLL 715 bijela 29 × 42 (26×36) 10
D65 Blasetti S.P.A. SACBOLL 716 32 × 50 (29×44) 10
D65B Blasetti S.P.A. SACBOLL 716 bijela 32 × 50 (29×44) 10
D69 Blasetti S.P.A. SACBOLL 717E 24 × 32 (21×26) 10
D69B Blasetti S.P.A. SACBOLL 717E bijela 24 × 32 (21×26) 10
D70 Blasetti S.P.A. SACBOLL 718K 37 × 55 (34×48) 10
D70B Blasetti S.P.A. SACBOLL 718K bijela 37 × 55 (34×48) 10
Šifra Proizvođač Naziv Dimenzije Pakiranje
KUVERTE SA ZRAČNIM JASTUČIĆIMA AROFOL
D7123 VP Group GmbH Kuverta AROFOL 170 × 275 (150×215) 100
D7134 VP Group GmbH Kuverta AROFOL 200 × 325 (180×265) 100
D7147 VP Group GmbH Kuverta AROFOL 260 × 350 (240×340) 100
D7158 VP Group GmbH Kuverta AROFOL 290 × 520 (270×360) 100
D7169 VP Group GmbH Kuverta AROFOL 230 × 505 (300×445) 50
D71810 VP Group GmbH Kuverta AROFOL 370 × 480 (350×470) 50