Poštovani!

Sukladno prethodnoj najavi o korekciji cijena, novi VPC, djelomično korigiran (korekcije su označene crvenom bojom), a koji primjenjujemo od 18.03.2019., dostupan na poveznici ispod