Poštovani!

Sukladno prethodnoj najavi o korekciji cijena, novi VPC, djelomično korigiran (korekcije su označene crvenom bojom), a koji primjenjujemo od 10.05.2021., dostupan na poveznici ispod