Digitalni tisak

Od poslova koji zahtijevaju fini ispis do tiska u velikim nakladama, naši papiri su najfleksibilniji alat koji jamči najbolje performanse.

Nepremazani papir (PrePrint)

Papir laser kvalitete, namijenjen za offsetni pred tisak forme dokumenata (memoranduma, obrazaca, računa i sl.) i ispis dokumenata na laserskim i ink-jet pisačima.

ŠifraProizvođačNazivFormatg.m-2Broj listova / omot
A112 The Navigator CompanyNavigator Digital SRA3 SGSRA3 (320×450)120500
ADI160 The Navigator CompanyNavigator Digital SRA3SRA3 (320×450)160250
ADI250 The Navigator CompanyNavigator Digital SRA3SRA3 (320×450)250250
ADI300 The Navigator CompanyNavigator Digital SRA3SRA3 (320×450)300250
A108SG The Navigator CompanyNavigator RA1 SGRA1 (640×900)80500
A119 The Navigator CompanyNavigator RA1 LGRA1 (900×640)90250
A119S The Navigator CompanyNavigator RA1 SGRA1 (640×900)90250
A120 The Navigator CompanyNavigator RA1 LGRA1 (900×640)100250
A130 The Navigator CompanyNavigator RA1 LGRA1 (900×640)120250
A106LG The Navigator CompanyNavigator A2 LGA2 (594×420)80500
A109 The Navigator CompanyNavigator SRA2SRA2 (450×640)90500
A148 The Navigator CompanyNavigator SRA2SRA2 (450×640)160250
A115 The Navigator CompanyNavigator Digital SRA3SRA3 (320×450)80500
A116 The Navigator CompanyNavigator Digital SRA3SRA3 (320×450)90500
A118 The Navigator CompanyNavigator Digital SRA3SRA3 (320×450)100500
A107LG The Navigator CompanyNavigator A1 LGA1 (841×594)80500
A108LG The Navigator CompanyNavigator RA1 LGRA1 (900×640)80500

Premazani – burgo GLOSS

ŠifraProizvođačNazivFormatg.m-2Broj listova / omot
ABG350 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (450×320)350125
ABG90 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)90500
ABG100 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)100500
ABG115 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)115500
ABG130 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)130500
ABG150 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)150500
ABG170 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)170500
ABG200 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (450×320)200250
ABG250 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (450×320)250250
ABG300 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (450×320)300250

Premazani – burgo SILK

ŠifraProizvođačNazivFormatg.m-2Broj listova / omot
ABS115 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)115500
ABS130 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)130500
ABS150 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)150500
ABS170 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)170500
ABS200 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (450×320)200250
ABS250 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (450×320)250250
ABS300 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (450×320)300250
ABS350 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (450×320)350125
ABS90 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)90500
ABS100 Burgo GroupEXP DIGI SILKSRA3 (320×450)100500