EU Fondovi

Operatvini program ‘Konkurentnost i kohezija 2014-2020’, projekt “Jačanje konkurentnosti društva Pergament promet d.o.o. prezentacijom proizvoda društva na internacionalnim sajmovima”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Nositelj Projekta:
Pergament promet d.o.o.

Naziv Projekta:
Prezentacija proizvoda društva na internacionalnim sajmovima

Šifra/Kod projekta: KK.03.2.1.16.0047
Razdoblje provedbe projekta: 20.05.2019. do 20.11.2020.
Ukupna vrijednost projekta: 1.157.000,00 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 952.000,00 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 809.200,00 kuna

Sažetak:

Ulaganjem u prezentaciju vlastitih proizvoda na 5 internacionalnih sajmova, društvo Pergament promet d.o.o. aktivnije nastoji povećati izvoznu komponentu proizvoda vlastite proizvodnje, obzirom da je Uprava društva u tom segmentu primijetila prostor za napredak.

Povećanjem izvoza, koji se očekuje nakon izlaganja na stranim tržištima, slijede se željeni koraci u poslovanju i ostvarenju zacrtanih srednjoročnih i dugoročnih ciljeva.

Poseban bi se naglasak na svim internacionalnim sajmovima, na kojima društvo namjerava izlagati, stavio na vlastiti osmišljeni i patentirani proizvod – “Selfie Notes” za kojeg se očekuju pozitivne reakcije tržišta.

Ciljevi projekta:

Cilj društva je kroz aktivniju prezentaciju na stranim tržištima doći do jače izloženosti izvozu, uz zadržavanje domaćih količina prodaje.
Samim time društvo očekuje povećanje prihoda i dobiti uz novo zapošljavanje.

Bez realizacije ovog projekta, nemoguće je ostvariti predstavljanje na tržištu van granica RH.

Kontakt osoba za više informacija:

Eleonora Di Loreto
Pergament promet d.o.o.
Samoborska cesta 145g
10090 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel.: +385 1 2958 222, Fax: +385 1 2912 010
E-mail: info@pergament-promet.hr
www.pergament-promet.hr

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkuretnost i kohezija 2014.-2020. (.pdf)
Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Pergament promet d.o.o.