APP

Uredski papiri

Hybrite 80G

ŠifraTeh.karakt./ izjava (PDF)ProizvođačNazivFormatg.m-2Listova/omotOmota paket/paleta
80 APPHybriteA4805005/240
Uredski papiri

Golden Star 75g

ŠifraTeh.karakt./ izjava (PDF)ProizvođačNazivg.m-2FormatListova/omotOmota paket/paleta
75 APPGolden Star75A45005/240